XII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2021
7. – 8. října 2021
Mikulov, hotel Galant,
-->


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem svým, ale i jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční konferenci „Bioimplantologie“, která se v loňském roce neuskutečnila z důvodu epidemiologické situace. Akce je pořádána ve spolupráci s CEITEC – Středoevropským technologickým institutem VUT v Brně a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Konference se koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant.

Odborný program akcí bude sestaven nejen z vyzvaných, ale i z přihlášených sdělení. Součástí odborného programu konferencí bude i přednáškový blok pro Ph.D. studenty. Konference jsou určeny nejen pro pracovníky zabývající se klinickým a preklinickým výzkumem, ale i laborantům, vysokoškolským pracovníkům a firmám zabývajících se vývojem a výzkumem v dané oblasti. Našim cílem je uspořádat vědecké konference, které přinesou účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás odborný program konference zaujme, a že Vám bude možné se konference zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.                   doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.                   MUDr. Barbara Kubešová
Hematologicko-onkologické oddělení                    Pokročilé biomateriály,                                    předsedkyně              
                   Fakultní nemocnice Plzeň                                  CEITEC VUT v Brně                   Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEPProgramový výbor konference

Předsedkyně programového výboru
MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

prim. MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
primář Ortopedické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé biomateriály, CEITEC VUT v Brně


Hlavní témata

„Bioimplantologie 2021“
– kultivace buněk, jejich růst a transformace
– kmenové buňky
– náhrady biologického i nebiologického typu.
– klinické aplikace tkání a buněk
– preklinická testování
– mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství
– nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
– trendy a vize v biomplantologii

„Trombocyty“

Trombocyty a další složky krve:

– v humánní a veterinární medicíně

– jejich příprava, nové trendy a možnosti

– v estetické medicíně

Časový plán konference


  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  7. října 2021

Sál Aurelius

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

  9.15 ? 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.00 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne konference

  19.00 – 23.00 hod

Společná večeře

  8. října 2021

Sál Aurelius

  8.00 – 11.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 ? 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.00 ? 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.40 hod

Závěr konference

  12.40 – 13.45 hod

Oběd / výdej certifikátů


 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (posteru) 24. září 2021

                         Vyrozumění o zařazení posteru obdržíte do 30. září 2021                             


Konferenční technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. 

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

E-Posterová sekce bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. E-poster prosíme zpracovat ve formátu pdf na výšku max. 8 stran.
Videa do e-posteru prosíme dávat pouze jako odkaz na webovou adresu.

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Registrační poplatky


 

Do 15. září. 2021

Na místě

Člen společnosti pro bioimplantologii

Kč 2 350,- / EUR 98,-

Kč 2650,- / EUR 112,-

Nečlen

Kč 2 550,- / EUR 108,-

Kč 2 850,- / EUR 120,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společnou večeři, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH.

STORNO POPLATKY


Do 31. srpna 2021

bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy

Od 1. září 2021

bude vráceno 50 % ze zaplacené zálohy

Od 15. září 2021

se zaplacená záloha nevrací

 
Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech
7. října 2021    8.00 – 11.30 hod
8. října 2021    8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 7. a 8. října 2021 od 12.00 do 13.30 hod. Cena Kč 100,- / oběd.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Konferenční materiály

Program konference, konferenční set a jmenovka.


Partneři a vystavovatelé


Partner konference


Vystavovatelé


Prezentující se firma
 

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 618 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018